Aktuelt

På innsiden av NRK

27 interesserte møtte opp i nydelig høstvær til omvisningen som Docomomos inviterte til i kringkastingshuset på Marienlyst.
les mer »

Høstbefaring

Høstbefaring

20. oktober arrangerer DOCOMOMO Norge befaring til Kringkastingshuset på Marienlyst.
les mer »

Sommerbefaring

Sommerbefaring

I serien Frognerfunkis avholdes DOCOMOMOs sommerbefaring 2. juni.
les mer »

Brev til Statsråden om bevaring av Høyblokka og Y-blokka

DOCOMOMO Norge har, sammen med ICOMOS Norge, sendt et brev til statsråd Jan Tore Sanner i kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi oppfordrer Regjeringen om å beslutte at Høyblokka og Y-blokka skal bevares.
les mer »

Vandring til Konow Lunds villaer på Kråkenes 30. september

Vandring til Konow Lunds villaer på Kråkenes 30. september

Arbeidsgruppen i Bergen arrangerer denne vandringen som ledes av Ole Vegard Skauge, rådgiver i avdeling Kulturminnevern og museum, Hordaland fylkeskommune. Møt opp kl. 17:00 ved busstoppet nedenfor Kråkenes, i Fjøsangerveien. Buss nr. 51 fra Nordahl Bruns gate kl. 16.35.
les mer »

For dårlig beslutningsgrunnlag

For dårlig beslutningsgrunnlag

Docomomo Norge mener Konseptvalgutredningen om Regjeringskvartalet ikke gir et godt nok beslutningsgrunnlag for politikerne som skal beslutte om Høyblokka og Y-blokka skal bevares eller rives. Derfor registrerer Docomomo med stor tilfredshet at Miljøvernministeren har bedt Riksantikvaren levere en utredning som identifiserer tar for seg de nevnte bygningenes verneverdier. Docomomo er innstilt på å stille sin kompetanse til rådighet for Riksantikvaren; dersom det er behov for det.
les mer »

Befaring til Ingierstrand bad i strålende høstvær

Befaring til Ingierstrand bad i strålende høstvær

Docomomo Norge arrangerte befaring til det nyrestaurerte badet 23. september. De 20 deltakerne fikk orientering av Docomomos leder Siri Skjold Lexau, samt Christian Ebbesen, Mette Værnes og Odd Are Prestegård fra Arkitektskap AS som fortalte om restaueringsarbeidet.
les mer »

Nytt styre

Etter en periode med lav aktivitet, tar et nytt styre fatt på oppgaver med aksjoner og informasjonsarbeid om modernismens arkitektur i Norge. Det er styrets ønske å etablere mindre lokale arbeidsgrupper og ha nært samarbeid med interesseorganisasjoner som Fortidsminneforeningen, vernemyndigheter og utdanningsinstitusjoner.
les mer »